foto: Anna Ahlnqvist

Grimtjuk

TILLÅTA SIG HELA LIVET

MUSIK- OCH POESIFÖRESTÄLLNING

Grimtjuk består av Carina Bergström - fiol, Robert Degerfalk - kontrabas, och Erik Quist - gitarr. Texterna och musiken är skrivna och komponerade av Carina och har arrangerats av gruppen. Föreställningen vill med ord och musik vill lyfta fram vikten av att tillåta sig hela livet med kärlek, mod och utmaningar.

Grimtjuk har gett ut 4 CD med folkmusikinspirerad musik, och Carina har gett ut ett flertal diktsamlingar.

Fri entré


I SAMARBETE MED BILDA

onSDAG 13 oktober kl. 18.30
RUSKSELE, Restaurang 363:an