OM LITTFORS

LITTFORS - VINDELÄLVENS LITTERATURFESTIVAL är en festival som sträcker sig från fjäll till kust, inom biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Den startar i Ammarnäs och avslutas med festivalhelg i Vindeln.

Det är en festival som bygger på samarbete mellan olika orter och kommuner, bibliotek, studieförbund, projekt, föreningar och företag.

Vi tror på litteraturen, skrivandet och berättandet som identitetsskapande, något som stärker människors samhörighet och gemenskap, och skapar förståelse för varandras och andras livsvillkor. Vi vill att LittFORS genom litteraturen ska föra människor och orter samman och ge plats för de berättelser som bottnar här. Det är en festival som vi vill ska forsa fritt mellan de etablerade och publicerade berättelserna, till de som ännu inte är skrivna. En festival för litteratur såväl som för skrivandet.


Festivalen 2022 har temat Under Ytan.

Vi vill undersöka det som vilar just under ytan. Eller det som kokar därunder, redo att när som helst explodera. Det som gömmer sig mellan raderna, det som inte sägs, det som inte syns, men som i allra högsta grad finns. Det som finns avsides, utanför rampljus och lyktor.

Ytan kan vara en kropp, naken i eller i ett lager av lager av något som döljer den – insidan. Ytan kan vara bokens blad eller de tryckta orden på den. Ytan kan vara marken vi går på. Ytan kan vara älvens stilla passager som liknar en udda spegel, eller där forsen är som vildas och ytan upplöses till vitt skum av vatten. Ytan kan vara det som verkar vara men inte är. Skenet som bedrar.

Ytan kan vara det som går att ta på, det rent materiella. Och det som vilar under det, bakom - oändligt, flytande. Untuchable. Luften. Rymden. Känslan som inte går att beskriva men som vi bara måste försöka klä i ord.

Under ytan är ordets själva stomme, Hemingways berömda isberg.


littfors arbetsgrupp


HANNA HÖRNERG

Projektledare för LittFORS, skrivpedagog och litteraturvetare.

Carl Axel Gyllenram

Representant från föreningen Röster från Vindeln, författare och berättare.

Carina Bergström

Representant från Sorsele Poesisällskap, poet och musiker.

Catarina Henfridsson

Biblioteks- och kulturansvarig på Vindelns bibliotek.

Susanne ljungström

Biblioteksutvecklare på Regionbibliotek Västerbotten.


kontakta oss här


Namn E-post Meddelande Skicka in


LITTFORS SAMARBETSPARTNERS OCH FESTIVALFILIALER 2022